چهارمین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، مهر و آبان ۱۴۰۰ منتشر شد.

در این شماره پرونده ویژه به “ابتکار گفتگو پیرامون اجماع در سیاست خارجی” اختصاص یافته که دکتر غلامرضا کریمی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی طرح آن را تدوین کرده و مقالات و یادداشت هایی از محمدجواد ظریف، محمود سریع القلم، ارسلان قربانی شیخ نشین، فریده محمدعلیپور، محمد محمودی کیا و علیرضا عنایتی در ارتباط با این طرح منتشر شده است. همچنین در این شماره مصاحبه مفصلی با خانم دکتر معصومه ابتکار صورت گرفته که به مسایل و چالش های پیش روی زنان بویژه در عرصه دیپلماسی پرداخته شده و همچنین مصاحبه تفصیلی با دکتر مقصود فراستخواه انجام شده تا نسبت فرهنگ و هویت ایرانیان با دیپلماسی در روند تاریخی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد و دلایل تهاجمی شدن سیاست خارجی ایران در طول چهار دهه گذشته بررسی شود. در خصوص موضوعات دیپلماسی دولت سیزدهم، سیاست بین الملل، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی علم و فناوری و دیپلماسی پزشکی و ورزشی مقالات و یادداشت های متنوعی از جاوید قربان اوغلی، مهدی ذاکریان، سیدمحمدحسین ملائک، حسن هانی زاده، محمدمهدی بهکیش، جواد مشایخ، مرتضی سلطانپور، آرش رئیسی نژاد، علی باقری دولت آبادی، محمدحسین پیمانفر، پیرمحمد ملازهی و علیرضا خداقلی پور وجود دارد.