هفتمین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی مربوط به ماه های تیر و مرداد 1401 منتشر شد.
در این شماره به نقد دیپلماسی علم وفناوری در گفتگو با نخبگان کشوری دکتر یاسمن فرزان و دکتر محمد مهدی شیخ‌جباری پرداخته می‌شود.
همچنین مقالاتی از رحمن قهرمانپور، فریدون مجلسی، حسن بهشتی‌پور، حسین بهشتی‌پور، فرهاد بلاش، بابک تقوایی، پیر محمد ملازهی، محمود دلفانی، میترا تیموری و علی طهایی منتشر شده است.
🔶مجله فرهنگ دیپلماسی به صاحب امتیازی موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو و با مدیرمسئولی و سردبیری دکتر غلامرضا کریمی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و با هیئت مشاوران علمی متشکل از 30 نفر از اساتید برجسته دانشگاه‌های ایران و جهان به‌صورت دوماهنامه منتشر می‌شود.