ششمین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شد
✒️در این شماره می‌خوانیم:

🔷در حوزه سیاست بین الملل، پرونده ویژه‌ای در خصوص تهاجم روسیه به اوکراین با یادداشت‌هایی از جهانگیر کرمی، علی بمانی اقبالی، نبی سنبلی، رامین فرهودی ابعاد و زوایای بحران مورد بررسی قرار گرفته است؛
🔶مصاحبه‌ای مفصل با استاد دکتر مصطفی محقق داماد با عنوان «انقلاب کوپرنیکی در فقه»صورت گرفته که ابعاد و زوایای پیچیده بکارگیری فقه در زندگی انسان امروزی مورد بررسی قرار گرفته است؛
🔷در پرونده حکمرانی، خلاصه‌ای از مقالات محسن خلیلی، فرهنگ رجایی، مژده ابطحی، کیومرث اشتریان، غلامرضا کریمی، علم صالح، منصور سلسبیلی، أرسلان قربانی، حسین هوشمند، محمد بابایی، احمد بستانی، عبداله قنبرلو و نیما رضایی ارائه شده در «همایش بین المللی حکمرانی و حکومتداری در ایران» انعکاس یافته‌اند؛
🔶در بخش دیپلماسی آموزشی، احمدرضا روشن مسئله اندراگوژی و مسئله دانشجویان مهاجر را مورد بررسی قرار داده است؛
🔷در بخش دیپلماسی علم و فناوری فرهاد بلاش پرونده ویژه شارش علم باز و دموکراتیک شدن دانش را با طرح دیدگاههای دهها متخصص بین المللی توضیح داده است؛
🔶مجله فرهنگ دیپلماسی با مدیرمسئولی و سردبیری غلامرضا کریمی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و با هیئت مشاوران علمی متشکل از 30 نفر از اساتید برجسته دانشگاه‌های ایران و جهان به‌صورت دوماهنامه منتشر می‌شود.