اهمیت دوره های آموزشی

امروزه موفق‌ترین کشورها در تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که در کنار آموزش و پژوهش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، نهادها و موسسات ‍پژوهشی و آموزشی تخصصی دوره‌های آموزشی بین رشته‌ای را طراحی و اجرا می‌کنند که دانشجویان امکان آموختن آنها را در محیط رسمی دانشگاه ندارند. بنابراین نیروی انسانی یا دانشجوی موفق و حرفه‌ای کسی است که علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی رسمی، چندین دوره تخصصی و حرفه‌ای را در موسسات آموزشی و پژوهشی معتبر طی کرده و گواهینامه آن را دریافت کرده باشد.

دوره های آموزشی

ردیف

عنوان دوره

روزهای تشکیل

شروع دوره

نحوه برگزاری

ساعت

شهریه (ریال)

عملیات

1

دوره فنون مذاکره دیپلماتیک

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

20

18.000.000

ثبت نام

2

دوره آداب تشریفات دیپلماتیک

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

12

8.400.000

ثبت نام

3

دوره تحلیل اطلاعات دیپلماتیک

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

12

8.400.000

ثبت نام

4

دوره دیپلماسی پارلمانی

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

12

8.400.000

ثبت نام

5

دوره حکمرانی و دیپلماسی

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

12

8.400.000

ثبت نام

6

دوره دیپلماسی عمومی و برندینگ ملی

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

12

8.400.000

ثبت نام

7

دوره دیپلماسی آموزشی و بین‌المللی شدن آموزش

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

18

12.000.000

ثبت نام

8

دوره دیپلماسی حقوق بشر

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

24

14.500.000

ثبت نام

9

دوره دیپلماسی شهری

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

18

12.000.000

ثبت نام

10

دوره دیپلماسی اقتصادی

پنج شنبه جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

16

11.000.000

ثبت نام

11

دوره دیپلماسی علم و فناوری

پنج شنبه – جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

16

11.000.000

ثبت نام

12

دوره دیپلماسی آب

پنج شنبه – جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

20

18.000.000

ثبت نام

13

دوره دیپلماسی ورزشی

پنج شنبه – جمعه

نیمه دوم تیرماه 1401

مجازی- حضوری

20

18.000.000

ثبت نام