کتابخانه موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو شامل مجموعه کتاب‌های مربوط به حوزه روابط بین‌الملل و انواع مختلف دیپلماسی و سیاست‌گذاری است که دوره زمانی از 1370 تاکنون را دربرمی‌گیرد.

همچنین در کتابخانه بیش از 30 عنوان مجلات داخلی و 15 عنوان مجلات خارجی موجود است که در اختیار علاقمندان و همکاران موسسه قرار می‌گیرد.