• اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي بنيادي، کاربردي و توسعه‌اي در زمينه نيازسنجي، ديپلماسي، سياستگذاري، آموزش، پايش و ارزشيابي
 • همکاری پژوهشی با نهادها و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخلی، خارجی و بین‌المللی
 • طراحی و اجرای طرح های نوآورانه پژوهشی برای ارتقا انواع دیپلماسی
 • طراحی و اجرای طرح جامع مطالعات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران
 • تولید و انتشار دوماهنامه تخصصی «فرهنگ دیپلماسی» ( تاکنون شش شماره از این نشریه منتشر شده است.)
 • تولید و انتشار فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ دیپلماسی» با صاحب امتیازی انجمن ایرانی روابط بین الملل و همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
 • طراحی و اجرای سایت، صفحه اینستاگرام و پکیج فضای مجازی (تلگرام، یوتیوب، لینکدین) موسسه
 • ارایه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در خصوص انواع دیپلماسی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای آزمون‌های استاندارد برای سنجش آگاهی‌های ملی و بین‌المللی و توانمندی‌های افراد در سطوح مختلف تحصیلی در خصوص دیپلماسی و گفتگو
 • برگزاری و اجرای کنفرانس ها، کارگاه‌ها، مناسبت‌ها و رویدادهای بین‌المللی، ملی و محلی
 • برگزاری رویدادهای استارت آپی در زمینه دیپلماسی و گفتگو
 • حمایت از انتشار مقالات مرتبط با دیپلماسی کشور در ژورنال‌های معتبر خارجی
 • تولید پالیسی پیپر و گزارش های سیاستی برای مراجع مهم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور
 • حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری برتر مرتبط با ماموریت موسسه
 • برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی تابستانی بین‌المللی و ملی در داخل و خارج از کشور
 • مشاوره و همکاری در اجرای فرصت‌های مطالعاتی و آموزشی مشترک ملی و بین‌المللی
 • تدوین و چاپ کتاب و منابع علمی و کاربردی دیپلماسی و سیاستگذاری
 • طراحی و اجرای دورهای آموزشی در خصوص دیپلماسی و گفتگو:
  • دیپلماسی در قرن 21 (Diplomacy in the 21st Century)
  • دیپلماسی عمومی و برندینگ ملی (Public Diplomacy & Nation Branding)
   • دیپلماسی عمومی نوین و قدرت نرم (Soft Power and Public Diplomacy)
  • دیپلماسی چند جانبه (Multilateral Diplomacy)
  • مذاکرات دیپلماتیک (Diplomatic Negotiations)
  • پیش نویس و گزارش‌دهی دیپلماتیک (Diplomatic Drafting and Reporting)
  • دیپلماسی فرهنگی(Cultural Diplomacy)
  • دیپلماسی ورزشی (Sports Diplomacy)
  • دیپلماسی رسانه‌ای (Media Diplomacy)
  • دیپلماسی آموزشی و بین‌المللی‌سازی آموزش (Educational Diplomacy and Internationalization of Education)
  • دیپلماسی علم و فن‌آوری(Science and Technology Diplomacy)
  • دیپلماسی انرژی (Energy Diplomacy)
  • دیپلماسی آب (Water Diplomacy)
  • دیپلماسی گردشگری(Tourism Diplomacy)
  • دیپلماسی اقتصادی و تجاری (Economic and Trade Diplomacy)
  • دیپلماسی پارلمانی (Parliamentary Diplomacy)
  • دیپلماسی دفاعی یا نظامی(Defense or Military Diplomacy)
  • دیپلماسی بشردوستانه (Humanitarian Diplomacy)
  • دیپلماسی دیجیتال هوش مصنوعی (Digital Diplomacy and AI)
  • آداب و تشریفات دیپلماتیک (Diplomatic Protocol and Etiquette)
  • دیپلماسی دارو (Medical Diplomacy)
  • دیپلماسی سلامت جهانی( (Global Health diplomacy
  • توریسم پزشکی و دیپلماسی عمومی (Medical Tourism and Public Diplomacy)
  • سمن ها و دیپلماسی عمومی(NGOs and Public Diplomacy)
  • مشاغل بین‌المللی در دیپلماسی (International Careers in Diplomacy)
  • حقوق و دیپلماسی بین‌المللی (International Law & Diplomacy)
  • دیپلماسی اتحادیه اروپایی (European Union Diplomacy)
  • مهارت گفتگوی دیپلماتیک (Skill of Diplomatic Dialogue)