• کشف پیش ­دستانه‌ علایم تغییر، شناسایی و تحلیل روندهای تأثیرگذار و ترسیم صحنه‌های آینده در حوزه‌ها­ی دیپلماسی و سیاستگذاری خارجی
  • ایجاد نطام موثر و کاربردی از دانش تخصصی در حوزه دیپلماسی و سیاستگذاری با تکیه بر ارتباط گسترده با کادر علمی دانشگاهی و مدیران ماهر و با تجربه کشور
  • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه سیاستگذاری و انواع دیپلماسی اعم از اقتصادی، عمومی، سیاسی، فرهنگی، علمی، آموزشی و رسانه‌ای
  • ارائه تصویر مثبت از ایران در افکار عمومی جهان
  • ارتقاء مهارت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید در مدارس و دانشگاه‌ها در خصوص دیپلماسی و گفتگو
  • ارتقاء همکاری‌ها، مبادلات و ارتباط نظام‌مند بین مدارس و دانشگاه‌ها در داخل و خارج از کشور
  • ارتقاء سواد و آگاهی جهانی و شناسایی پدیده‌های جهانی توسط دانش‌آ‌موزان و دانشجویان و داشتن حس مسئولیت به عنوان شهروند محلی، ملی و جهانی
  • ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب تجربه و ارتقاء فهم بین‌فرهنگی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان
  • تقویت توانمندیهای فردی و جمعی فارغ التحصیلان دانشگاهها برای دستیابی به شغل مناسب و ارائه خدمات آموزشی ضمن خدمت
  • ارتقا آموزش‌شهروندی جهانی و یادگیری مادام‌العمر